Basın Odası


Yatırım teşvik Belgesi, YTB, Destek Unsurları, İhracat, İthalat, Yatırım Teşvik Belgesi, Destek Unsurları, SAP Türkiye, SAP İthalat, SAP İhracat, SAP dış Ticaret

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi(YTB) Nedir? 

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacı ile, katma değeri yüksek, uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası gelişmişlik ve mali denge unsurlarını gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası çapta rekabet gücünü artırmak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi için verilen bir belgedir.

Hazine ve Maliye Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda hususlarda birtakım avantajlar sağlar.

KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve AR-GE yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevreyi korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar hariç, Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur.

Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslararası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi, Destek Unsurları, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, SAP Türkiye, SAP Dış Ticaret Modülü, SAP İthalat, SAP İhracat, SAP dış Ticaret

Destek Unsurları;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Faiz desteği
 • Yatırım yeri desteği
 • Sigorta primi desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği

 

 • Destek kalemlerinden faydalanabilmek için yatırım teşvik belgesi alınması gerekli.
 • Bu kapsamda yatırım için alınan malzeme-ekipmanın SAP’de sisteme tanımlanması gereklidir.
 • İlgili ekipman için ithalat işlemlerinde gümrük çekiliş ekranında yatırım teşvik belgesi tanımlaması yapılmalıdır.

Türkiye 2019 Yılı ilk altı aylık dış ticaret ithalat verileri açıklandı. Buna göre, 2019 yılının ilk yarı yıllık döneminde ithalat geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında azalarak yaklaşık 98,5 Milyar $ olarak gerçekleşti. Altı aylık ithalatın ürün gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

ithalat, ihracat, çözümleri, Dış Ticaret, Gümrük Entegrasyonu, Dış Ticaret Gelişmeler, İhracat yönetimi, İthalat yönetimi

Dış Ticaret Gelişmeler, İhracat yönetimi, İthalat yönetimi, SAP Dış Ticaret

https://www.isisdanismanlik.com/tr/urun/isis-sap-dis-ticaret-cozumu-15

Dijital Dönüşüm, Akıllı İşletmeler, Nesnelerin İnterneti, SAP IOT, SAP Türkiye, SAP Danışmanlık, SAP Dış Ticaret

 

Makale1; Dijital Platformun Ticaretteki Yeni Rolü

Yirmi birinci yüzyılda dijital fırsattan büyük pay alabilmek için veriden para kazanımı, veri ekonomisi ve platform tabanlı gelir modelleri gibi teknolojik iş modellerinin oluşturulması gerekmektedir. Firmalar bu teknolojik değişimlere büyük yatırımlar yapmaktadır. Yapılan istatistiki araştırmalara göre dijital dönüşüme 2019 yılına kadar dünyada 1,2 trilyon dolardan fazla yatırım yapılacak. Yerel firma ve işletmelerin bu ortamda rekabet güçlerini koruyabilmeleri için dijital dönüşüm eğilimlerini artırmaları gerekmektedir.

Geleceğin iş modelleri, inovasyona daha fazla kaynak ayırabilmek için süreçlerin otomasyonuna olanak sağlayan Entegre Teknoloji Mimarisine Geçişi önermektedir. Entegre teknoloji mimarisinde süreçlere gömülü akıllı teknolojilere sahip bir organizasyon olan ‘’Akıllı İşletme’’nin ortaya çıkmasını sağlamakta.

Uçtan uca iş süreçleri otomasyonu, şirket içi ve dışında(bulutta) yer alan bütün sistem ve uygulamalar arasında sorunsuz veri akışını sağlayan dijital platform olmadan gerçekleştirilemezdi.

Dijital Platform, günümüzde gittikçe artan karmaşık veri ve sistem gereksinimlerini karşılayabilmek için gerekli çevikliği, veri ve entegrasyon yeteneklerini sağlar.

 

 

Kullanıcının diğer aramaları

Nesnelerin İnterneti, SAP IOT, Dış Ticaret Mevzuatları, Dış Ticaret Gelişmeler, İhracat yönetimi, İthalat yönetimi, SAP GTS, ERP, Sap Türkiye, SAP Programı, SAP MM, SAP FI

Genel Ticaret Sistemi (GTS) Kapsamında Türkiye'de İhracat ve İthalat    "Ticaret Bakanlığı Verileri"

Türkiye dış ticaret verilerinde 2019 Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,69 oranında artmış, ithalat ise % 0,27 oranında azalmıştır.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

 • İhracat, % 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolar,
 • İthalat, % 0,27 azalarak 15 milyar 526 milyon dolar,
 • Dış ticaret hacmi, % 0,62 artarak 28 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Ağustos ayındaki 2 milyar 636 milyon dolar seviyesinden, % 9,88 oranında azalarak 2 milyar 376 milyon dolara gerilemiştir.

Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 84,70 olmuştur.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Ağustos ayında % 83,07 iken, 2019 yılı Ağustos ayında % 84,70 olarak gerçekleşmiştir.

GTS’ye Göre Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)

 

Dış Ticaret

Ağustos

Ocak-Ağustos

2018

2019

Değişim

(%)

2018

2019

Değişim

(%)

İhracat

12.932

13.150

1,69

113.991

117.252

2,86

İthalat

15.568

15.526

-0,27

164.792

136.914

-16,92

Dış Ticaret Hacmi

28.500

28.676

0,62

278.783

254.167

-8,83

Dış Ticaret Dengesi

-2.636

-2.376

-9,88

-50.801

-19.662

-61,30

İhr./ İth. Karşılama Oranı (%)

83,1

84,7

 

69,2

85,6

 

 

GTS’ye Göre Aylara Göre Dış Ticaret Verileri

 
  Dış Ticaret Verileri, Dış Ticaret Yönetimi, SAP Dış Ticaret, İthalat Yönetimi, İhracat Yönetimi, 2019 dış ticaret Verileri, Dış Ticaret Ağustos Ayı verileri