İSİS SAP Dış Ticaret Çözümü


SAP Dış Ticaret, SAP Danışmanlık, SAP Türkiye, Dış Ticaret Çözümleri, SAP İthalat, SAP İhracat

 ISIS Dış Ticaret Çözümü

 ISIS Danışmanlık Dış Ticaret Paketi, ithalat ihracat süreçlerinin desteklenmesini ve tanımlanmasını sağlayan bir   yazılımdır. Geliştirdiğimiz bu çözüm ile tüm yasal değişkenlere karşılık verebilirken aynı zamanda müşterilerimizin   talepleri doğrultusunda özel geliştirmeler yaparak ithalat ihracat süreçlerini yazılımsal olarak tasarlıyoruz.

 

 Dış Ticaret çözümümüzde resmi ve aracı kurumlar ile ilgili işlemlerin manuel olarak yapıldığı paketimiz ve bu   işlemlerin entegrasyon yolu ile yapıldığı entegrasyon paketimiz bulunmaktadır. Bugüne kadar yaptığımız Dış Ticaret projeleri kapsamında gümrük müşavirlikleri, gümrük bakanlığı, farklı SAP sistemleri ve non-sap sistemler ile entegrasyon projeleri gerçekleştirdik.

 

Dış Ticaret Paketimiz ile gümrük süreçlerini optimize ederek tek ekran üzerinden yönetiyoruz ve iş takibini kolaylaştırıyoruz. Tüm gümrük vergilerinin ve diğer masrafların sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını ve raporlanmasını sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde süreçleri mevzuata uygun iyileştirirken alışkanlıklarınızı değiştirmeden süreçleri akıcı hale getiriyoruz. Gümrük ve lojistik süreçlerini bütünüyle ele alıp optimize ettiğimiz için bu projeler ile süreçte oluşan maliyetleri de minimize ediyoruz.

SAP İthalat, Gümrük, Entegrasyon, Tedarikçi, Yan Masraf, Beyanname Bilgileri, Antrepo, SAP Dış Ticaret

ISIS SAP İthalat Çözümleri

Antrepo / Gümrük Stoklarının Takibi

Entegre Tedarik Yan Masrafları Takibi

İki Aşamalı Malzeme İhtiyaç Planlaması (Çekiliş/Satın Alma)

Gümrükleme ve Çekiliş İşlemlerinde Belge Takip Kolaylığı

Elektronik Ortamda Veri Transfer Kolaylığı

Ön Kayıtlı Mal Bedeli Faturaları Üzerinden Nakit Akışı

İthalat Masraflarının Bekletilmeden Sisteme Girilebilmesi

Avans Takibi

Kur Farklarının Malzeme Maliyetlerine Aktarılması

Excel Masraf Girişi(Masrafların Excel Formatında Toplu Olarak Girilebilmesi)

 

 

ISIS SAP İthalat Çözümünün kullanıcıya sunduğu birçok detaylı rapor vardır.

Bu raporlara anlık ve güncel olarak ulaşılabilmektedir.

 

Açık siparişler raporu   ≈   İthalat durum raporu   ≈   Yoldaki mallar raporu   ≈   Gümrük stok raporu

Mal bedeli faturaları   ≈   Fatura Havuzu   ≈   Planlanmış çekiliş fişi raporu   ≈   Fiili ithalat raporu

İthalat yan masraf raporu   ≈   Beyanname listesi   ≈   İthalat DIIB raporu   ≈   Yatırım Teşvik Bilgileri

Reman izinleri raporu   ≈   Geçici ithalat raporu

 

 

SAP İhracat, SAP Dış Ticaret, Gümrük Entegrasyonu, SAP GTS

ISIS SAP Ihracat Çözümü

  • Satış İşlemleri

  • İhracat Dosyası

  • İhracat İlişkili Çıktılar

  • İhracat Dosyası Tahsilat Takibi

  • İhracat İlişkili Çıktılar

 

E-İhracat sistemine gitmiş olan fatura listelenir ve ihracat dosyası oluşturarak gümrük müşavirliğine gönderilecek olan referans numarası sisteme kazandırılır. Oluşturulan dosyalar tek ekran üzerinden başlık ve kalem bazında raporlanır.
İhracat dosyası beyanname numarasına karşılık gelir. Birden fazla fatura bulunan dosyalar için tek numara üzerinden takip sağlanır.
İhracat dosyası referansı ile ingilizce fatura, konşimento talimatı, dolaşım belgeleri gibi ihracat evrakları sistemden alınır.
İhracat beyannamesinin sisteme alınması sonrasında gümrük müşavirinden alınan fatura/dekontlar istenen muhasebe hesaplarına atılarak manuel girişler engellenir. Girişi yapılan masrafların dosya bazında masraf takibi yapılır.
İhracat dosyasında yer alan fatura kurları ile intaç tarihi kurları arasındaki kur farkları raporlanır.
İhracat dosyası ile ilişkilendirilen akreditif belgelerinin dosya bazında raporlanması sağlanır.
İthalat ile ilişkilendirilen geçici ihracat işlemlerinin takibi yapılır.
Entegrasyon olması durumda otomatik olarak gümrük müşavirine iş emri talimatı gönderilir.

 

 

 

Bilgi Formu


Lütfen isminizi yazınız.
Lütfen E-Posta Adresinizi Yazınız.
Lütfen Telefon Numaranızı Yazınız.